Switch Language

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii

by SV Hotel, 12/11/2015
İstanbul siluetinin önemli çizgilerinden biri olan Süleymaniye Camii, 1551 – 1558 yılları arasında, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldı.

Mimar Sinan’ın eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii, medrese, kütüphane, hastane, hamam ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa edilmiştir.

Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Süleymaniye Cami’nin dört minaresi, Kanuni’nin İstanbul’un fethinden sonra dördüncü padişah olduğunu, bu minarelerdeki on şeref ise, Osmanlı’nın onuncu padişahı olduğunu simgeler.

Süslemeleri açısından sade bir yapısı olan Süleymaniye Cami, İstanbul’da mutlaka görülmesi gereken yapılardan birisidir.